Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о градским административним таксама (приједлог),
 3. Одлука о мјесним заједницама на подручју града Прњавор (приједлог), територијална подјела мјесних заједница
 4. Одлука o условима, начину кориштења, организацији и начину наплате на јавним паркиралиштима на подручју града Прњавора (приједлог),
 5. Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Прњавор (приједлог),
 6. Одлука о оснивању Одбора за жалбе Града Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о давању сагласности за упис заложног права-хипотеке (приједлог),
 8. Одлука о давању сагласности правном лицу Грађевинском предузећу „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор за упис хипотеке првог реда (приједлог),
 9. Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације града Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о одређивању локације за уништавање експлозивних средстава заосталих из ратова (ЕСЗР) и мина на подручју града Прњавор (приједлог),
 11. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Прњавор (приједлог),
 12. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном подгодбом Аћамовић Дарку сину Илије из Долина (приједлог),
 13. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном подгодбом предузећу „Ауто Стојчић“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 14. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом МХ „EPC“ МП Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (приједлог),
 15. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта са Ољача Миланком сином Луке из Долина (приједлог),
 16. Допунско рјешење бр. 21.36/475-51/23 (Мркоњић Миленко син Милана из Ратковца) (приједлог),
 17. Допунско рјешење бр. 21.36/475-42/23 (Бараковић Марица кћи Петра из Доње Илове) (приједлог),
 18. а) Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 19. Информација о раду Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2022. годину,
 20. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2022. години,
 21. Информација о коришћењу јавних површина за 2022. годину,
 22. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2022. године.