Дневни ред

 1. Aктуелни час
 2. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене привредном субјекту „ДЕЛТА СТАР“ д.о.о. Прњавор (приједлог),
 3. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Друштву за прераду млијека „НАША МЉЕКАРА“ д.о.о. Бања Лука (приједлог),
 4. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 522/9 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 522/9 к.о. Поточани) (приједлог),
 5. а) Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II) (приједлог), смјернице за израду б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II) (приједлог),
 6. Одлука о прихватању задужења општине Прњавор код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II“ (приједлог),
 7. Одлука о давању на поклон опреме ЈЗУ Дому здравља Прњавор и давању сагласности начелнику општине за потписивање уговора о поклону (приједлог),
 8. Одлука о давању на поклон имовине ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор (приједлог),
 9. Одлука о давању успостављања сарадње општине Прњавор, Република Српска са општином Сремски Карловци, Република Србија (приједлог) ,
 10. Одлука о додјели општинских признања у 2023. години, поводом 24. марта – Дана општине Прњавор (приједлог),
 11. а) Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2022. годину, б) Годишњи план рада начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2023. годину, Годишњи план ЈИР – Општина Прњавор за 2023. годину
 12. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године,
 13. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину (приједлог),
 14. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2022. годину,
 15. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2022. годину,
 16. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 2022. годину.