Dnevni red

 1. a) Odluka o usvajanju Budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog), b) Odluka o izvršenju Budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog)
 2. Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 3. Odluka o imenovanju doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove (mrtvozornika) i visini naknade za obavljanje pregleda umrlih lica (prijedlog),
 4. Odluka o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog),
 5. Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor – Poslovna jedinica broj 2 (prijedlog),
 6. Odluka o osnivanju Radio Prnjavora u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog),
 7. Odluka o osnivanju Muzejske zbirke „Zavičajni muzej u Prnjavoru“ u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog),
 8. Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor – Poslovna jedinica „Naša prodavnica“ (prijedlog),
 9. Odluka o kupovini zemljišta od Preradović Milovana sina Ljuboja iz Prnjavora (prijedlog),
 10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom Vrhovac Milenku sinu Mlađana iz Prnjavora radi kompletiranja građevinske parcele (prijedlog),
 11. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 848/95 k.o. Vučijak) u svojini Grada Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog), 
 12. Odluka o davanju na privremeno korišćenje objekta Ličinar Slobodanu iz Srpovaca (prijedlog),
 13. Odluka o davanju na privremeno korišćenje teretnih motornih vozila – kamiona za odvoz smeća (prijedlog),
 14. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti (k.č. br. 740/62 k.o. Potočani) u svojinu Barišić Svetka iz Naselja Potočani (prijedlog),
 15. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti (k.č. br. 209/66 k.o. Gornji Štrpci) u svojinu Ignjić Ljubiše iz Gornjih Štrbaca (prijedlog),
 16. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti (k.č. br. 209/81 k.o. Gornji Štrpci) u svojinu Rakanović Mladena iz Gornjih Štrbaca (prijedlog),
 17. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti (k.č. br. 740/77 k.o. Potočani) u svojinu Lazić Milice iz Naselja Potočani (prijedlog),
 18. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni zemljišta sa Prozorac Nijazom sinom Ekrema iz Lišnje (prijedlog),
 19. Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2024. godini (prijedlog),
 20. Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu (prijedlog),
 21. Program održavanja lokalne putne mreže za 2024. godinu (prijedlog),
 22. Plan kapitalnih ulaganja na području grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 23. Dopunsko rješenje broj: 21.36/475-68/23, Jović Savo sin Milana iz Vučijaka  (prijedlog), 
 24. Rješenje o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija (prijedlog),
 25. Rješenje o imenovanju v.d. članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komgrad“ d.o.o. Prnjavor (prijedlog),
 26. a) Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog).