Дневни ред

 1. Актуелни час
 2. Информација о пресуди Окружног суда у Бања Луци број 0 У 027928 20 У од 16.09.2021. године
 3. Информација о пресуди Окружног суда у Бања Луци 11 0 У 029522 21 У од 28.12.2021. године
 4. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине Прњавор (приједлог)
 5. Приједлог буџета општине Прњавор за 2022. годину: а) Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог) б) Буџет општине Прњавор за 2022. годину – табеларни дио (приједлог) в) Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог) г) Извјештај о организацији и одржавању јавне расправе о нацрту буџета општине Прњавор за 2022. годину д) Изјава о фискалној одговорности
 6. Нацрт ребаланса буџета општине Прњавор за 2021. годину: а) Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт) б) Ребаланс буџета општине Прњавор за 2021. годину – табеларни дио (нацрт) в) Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт)
 7. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину (приједлог)
 8. Програм одржавања локалне путне мреже за 2022. годину (приједлог)
 9. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2022. годину (приједлог)
 10. Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години (приједлог)
 11. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених прихода од посебних водних накнада у 2022. години
 12. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2022. годину (приједлог)
 13. Рјешење о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих школа “Иво Андрић“ Прњавор
 14. Рјешење о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа “’Бранко Ћопић“ Прњавор
 15. Рјешење о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић“ Насеобина Лишња
 16. Рјешење о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић“ Шибовска
 17. Рјешење о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа “Иво Андрић“ Кулаши
 18. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног метра2 корисног стамбеног и пословног простора у 2021. години за подручје општине Прњавор (приједлог)
 19. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор (приједлог)
 20. Одлука о висини накнада за потребе услуге из области просторног уређења (приједлог)