1. Актуелни час,
 2. а) Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог), б) Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог),
 3. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени земљишта, са Кумановић Бојаном кћерком Радивоја из Прњавора (приједлог),
 4. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Грађевинском предузећу „ГРАДИП“ Д.О.О. Прњавор (приједлог),
 5. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле (приједлог),
 6. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 7. Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената (приједлог),
 8. Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину (приједлог),
 9. Одлука о измјени Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор (приједлог),
 10. Одлука о измјенама Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години (приједлог),
 11. а) Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године (приједлог), б) Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године (приједлог), Извјештај са одржане јавне расправе
 12. а) Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 13. а) Одлука о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. годину (нацрт), б) Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2023. годину (нацрт), Табеларни приказ
 14. Информација о вршењу инспекцијског надзора за период од 1.1-30.6.2022. годинe,
 15. а) Рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности (приједлог), б) Рјешење о избору члана Одбора једнаких могућности (приједлог),
 16. Допунско рјешење број: 21.36/475-38/22 (Живанић рођ. Шушак Перса кћи Недељка из Прњавора (приједлог).