1. Aktuelni čas,
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga broja i prostornog rasporeda osnovnih škola (mreža osnovnih škola), sa školskim upisnim područjima napodručju opštine Prnjavor (prijedlog),
 3. Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Opštine Prnjavor za zaduženje KP „PARK“ a.d.  Prnjavor (prijedlog),
 4. Odluka o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2023-2026. godine (prijedlog),
 5. Odluka o kupovini zemljišta od Stanić Perice, sina Ranka iz Prnjavora (prijedlog),
 6. Odluka o osnivanju Radio Prnjavora u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (prijedlog),
 7. a) Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena IV), (prijedlog), a.1 smjernice b) Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana  „Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena IV), (prijedlog),
 8. a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor (prijedlog), v) Rješenje o imenovanju v.d. člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor (prijedlog),
 9. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 346/1 k.o. Okolica) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj 346/1 k.o. Okolica), (prijedlog),
 10. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 522/7 k.o. Potočani) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj 522/7 k.o. Potočani), (prijedlog),
 11. Odluka o osnivanju Foruma za bezbjednost građana opštine Prnjavor (prijedlog),
 12. a) Odluka o usvajanju Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. godine (nacrt), b) Strategija razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. godine (nacrt),
 13. Odluka o izradi i usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Prnjavor za period od 2023. do 2028. godine (nacrt),
 14. a) Odluka o usvajanju Drugog rebalansa Budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu (nacrt), a.1 Nacrt rebalansa b) Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu (nacrt),
 15. Godišnji Program rada Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za 2022/2023. godinu,
 16. Program rada Skupštine opštine Prnjavor za 2023. godinu (nacrt),
 17. Usmena informacija o presudi Vrhovnog suda Republke Srpske, broj 11 0 U 026508 21 Uvp od 28.9 2022. godine,
 18. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 1.1-30.6.2022. godine, Izvršenje / Tabela 1 / Tabela 2
 19. a) Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor (prijedlog), v) Rješenje o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor (prijedlog),
 20. a) Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor (prijedlog).