1. Актуелни час,
 2. Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа), са школским уписним подручјима наподручју општине Прњавор (приједлог),
 3. Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Општине Прњавор за задужење КП „ПАРК“ а.д.  Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2023-2026. године (приједлог),
 5. Одлука о куповини земљишта од Станић Перице, сина Ранка из Прњавора (приједлог),
 6. Одлука о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 7. а) Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV), (приједлог), а.1 смјернице б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана  „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV), (приједлог),
 8. а) Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог), в) Рјешење о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог),
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346/1 к.о. Околица) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 346/1 к.о. Околица), (приједлог),
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 522/7 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 522/7 к.о. Поточани), (приједлог),
 11. Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана општине Прњавор (приједлог),
 12. а) Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године (нацрт), б) Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године (нацрт),
 13. Одлука о изради и усвајању Локалног еколошког акционог плана општине Прњавор за период од 2023. до 2028. године (нацрт),
 14. а) Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт), а.1 Нацрт ребаланса б) Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт),
 15. Годишњи Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2022/2023. годину,
 16. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину (нацрт),
 17. Усмена информација о пресуди Врховног суда Републке Српске, број 11 0 У 026508 21 Увп од 28.9 2022. године,
 18. Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 1.1-30.6.2022. године, Извршење / Табела 1 / Табела 2
 19. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), в) Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 20. a) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог).