1. Aktuelni čas,
 2. Odluka o utvrđivanju naziva parka „Park-Ljubav, vjera i nada“ (prijedlog),
 3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove (mrtvozornika) i visini naknade za obavljanje pregleda umrlog lica (prijedlog),
 4. Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina sa Dragomirović Slavkom sinom Milutina iz Donjih Galjipovaca (prijedlog),
 5. Odluka o prodaji nepokretnosti (k.č. br. 402/10 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog),
 6. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 5114/3 k.o. Donji Vijačani) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja  (k.č. br. 5114/3 k.o. Donji Vijačani) – (prijedlog),
 7. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja, u 2022. godini, povodom 24. marta-Dana opštine Prnjavor (prijedlog),
 8. a) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2021. godinu, b) Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2022. godinu (prijedlog),
 9. Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2021. godinu,
 10. Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2021. godinu,
 11. a) Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Prnjavor za period 01.01.2021 – 30.06.2021. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta – tabelarni dio, tabela 1, tabela 2, tabela 3 b) Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Opštine Prnjavor za period 01.01.2021-31.12.2021. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta – tabelarni dio, tabela 1, tabela 2, tabela 3,
 12. Dopunsko rješenje (Sančanin Zoran sin Momčila iz Kremne) – (prijedlog),
 13. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor (prijedlog),
 14. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor (prijedlog),
 15. Rješenje o imenovanju jednog člana Opštinske izborne komisije Prnjavor (prijedlog).