Дневни ред

 1. Актуелни час
 2. а) Рјешење о разрјешењу в.д. директора Дома здравља Прњавор (приједлог) б) Рјешење о именовању в.д. директора Дома здравља Прњавор (приједлог)
 3. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину (нацрт)
 4. Рјешење о именовању једног члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог)
 5. Информацију о стању дуговања КП „Парк“ а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука
 6. a) Рјешење о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука (приједлог) б) Рјешење о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука (приједлог)
 7. Нацрт ребаланса буџета општине Прњавор за 2021. годину а) Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт) б) Ребаланс буџета за 2021. годину, табеларни дио (нацрт) в) Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину (нацрт)
 8. Нацрт буџета општине Прњавор за 2022. годину а) Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт) б) Буџет општине Прњавор за 2022. године, табеларни дио (нацрт) в) Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину (нацрт)
 9. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2022. годину (приједлог)
 10. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор
 11. Допунско рјешење (Черкета рођ. Љубојевић Душица из Прњавора), (приједлог)
 12. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1473/12 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог)
 13. Програм мјера системске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2022. годину
 14. План системске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2022. годину
 15. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2022. годину
 16. Рјешење о именовању Комисије за обраду захтјева да додјели стипендија (приједлог)
 17. Одлука о висини накнада за посебне услуге из области просторног уређења (нацрт)
 18. а) Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), (приједлог) б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), (приједлог)
 19. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. године у 2020. години
 20. Одлука о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја општине Прњавор за 2021. годину (приједлог)