Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Прњавор, б)Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Прњавор, в) Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор , г) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор (приједлог),
 3. а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, б) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности ЈЗУ Дом здравља Прњавор, в) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и расписивању јавног конкурса, г) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог),
 4. Рјешење о именовању једног члана Општинске изборне комисије Прњавор (приједлог),
 5. а) Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог) , Иницијатива о смјени директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор б) Рјешење о именовању вршиоца дужности ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор (приједлог),
 6. Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Прњавор,
 7. Одлука о комуналним таксама (приједлог),
 8. Одлука о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор који ће у својству службеног лице присуствовати закључењу брака (приједлог),
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр 1473/12, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 10. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број 639/14 и к.ч. 642 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 639/14 и 642 к.о. Горњи Штрпци) (приједлог),
 11. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр 402/10 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођења јавног надметања (к.ч. бр 402/10 к.о. Прњавор) (приједлог),
 12. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346/1 к.о. Околица) у својини општине Прњавор, б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 346/1 к.о. Околица) (приједлог),
 13. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346 /3 к.о. Околица у својини општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 346/3 к.о. Околица) (приједлог),
 14. Допунско рјешење – Копанић Слободанка кћи Драге из Горње Илове, општина Прњавор (приједлог),
 15. Годишњи програм рада Јавне установе дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2021/2022. годину (приједлог),
 16. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године ,
 17. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 1.1-31.12.2020. године,
 18. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2020. години,
 19. Информација о коришћењу јавних површина за 2020. годину,
 20. Информација о раду Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину,
 21. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука, за период од 1.1-31.12.2020. године,
 22. Информација о превазилажењу пропуста и неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији општине Прњавор, за период од 1.1-31.12.2019. година.