1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2019. годину (нацрт), Табеларни приказ
 4. а) Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину (нацрт) , б) Одлукa о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину (нацрт) , Табеларни приказ
 5. Одлука о давању на привремено кориштење објекта (приједлог),
 6. Одлука о продаји службених аутомобила (приједлог),
 7. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (приједлог),
 8. Одлука о допуни Oдлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (приједлог),
 9. Одлука о оснивању Мјесне заједнице Просјек (приједлог),
 10. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2020. годину (приједлог),
 11. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор и расписивању поновног Јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по поновном Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор
 12. а) Рјешење о именовању једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор, б) Рјешење о именовању једног чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор,
 13. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину (нацрт),
 14. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
 15. Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 2018/2019. година.