Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. а) Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Прњавор за 2023. годину (приједлог), б) Одлука о извршењу Ребаланса буџета Града Прњавор за 2023. годину (приједлог), Табеларни приказ
 3. Oдлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 4. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2024. годину (приједлог),
 5. Одлука о усвајању измјене Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VII) – (приједлог),
 6. Одлука о испитивању задовољства грађана радом Градске управе и Скупштине града Прњавор (приједлог),
 7. a) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор и расписивању Јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор (приједлог),
 8. Програм рада Скупштине Града Прњавор за 2024. годину (приједлог),
 9. Извјештај о реализацији Локалног еколошког акционог плана општине Прњавор за 2015-2020. године,
 10. а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за мјесне заједнице (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за мјесне заједнице (приједлог),
 11. а) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за питања младих (приједлог), б) Рјешење о избору члана Комисије за питања младих (приједлог).