1. Актуелни час,
 2. а) Одлука о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. годину (приједлог), б) Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2023. годину (приједлог), табеларни приказ, извјештај са јавне расправе
 3. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2023. годину (приједлог),
 4. Oдлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима (приједлог),
 5. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 6. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 85/1, к.о. Вучијак)-(приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 7. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2023. години (приједлог),
 8. Програм одржавања локалне путне мреже за 2023. годину (приједлог),
 9. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину (приједлог),
 10. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину (приједлог),
 11. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2023. годину (приједлог), 
 12. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. годину (приједлог),
 13. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
 14. Информација у вези са урушавањем стамбено-пословног објекта у улици Владе Винчића 10 (Ресторан „Атос“ Прњавор),
 15. Допунско рјешење број 21.36/475-50/22 (Миланковић Драган син Ђорђе из Доњих Палачковаца)-(приједлог).