Позив за 2. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час

2. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2017. години,

3. Приједлог Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2017. годину

4. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2017. годину,

Прилог: Табеле

5. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину,

6. Нацрт Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно-туристичке зоне „Вијака“ (измјена и допуна 1),

7. Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину,

8. а) Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор,

б) Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине,

9. а) Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2016. године,

б) Извјештај о извршењу текуће буџетске резерве за период 01.01.-30.06.2016. године,

в) Извјештај о извршеним реалокацијама буџетских средстава за период 01.01.- 30.06.2016. године,

Прилог : Табеле

10. Информација о стању цивилне заштите општине Прњавор,

11. Информација о остваривању права породица, погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,

12.1. Насловна страна Извјештаја КП „Парк“ а.д. Прњавор

12. Извјештај о раду КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2015. годину,

13. а) Рјешење о разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине општине,

б) Рјешења о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине.