Позив за 13. сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3.  а) Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину,

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину,

3.1Приједлог буџета за 2018. годину

 1. а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 384/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

 1. Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови,
 2. Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у згради општинске управе,
 3. Приједлог Одлуке о давању овлашћења Начелнику општине за давање сагласности Правобранилаштву Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука за закључивање судског поравнања са Ђурић рођ. Гарић Весном, кћерком Славка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор,
 4. Приједлог Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор,
 5. Приједлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година,
 6. Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор,    –   10.1. Образац пријаве
 7. Приједлог Одлуке о одборничкој легитимацији,
 8. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор,
 9. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
 10. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана „Радуловац“,
 11. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Етичког одбора,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Етичког одбора.