Скупштина Града Прњавор организује „Сате грађана“, као један од облика двосмјерне комуникације, који ће обезбиједити виши ниво транспарентности у раду локалног парламента.

У складу са Одлуком о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи, „Сати грађана“ се организују једном у два мјесеца, у трајању од два сата. Састанку присуствују одборници Скупштине према унапријед утврђеном распореду, као и функционери Града.

Лица заинтересована за учешће у „Сатима грађана“, образац за пријаву могу преузети у ворд формату. Попуњен образац потребно је доставити Стручној служби Скупштине путем шалтер сале Градске управе града Прњавор, Карађорђева број 2.

Попуњен образац може се доставити Стручној служби Скупштине и путем електронске поште [email protected]