Skupština Grada Prnjavor organizuje „Sate građana“, kao jedan od oblika dvosmjerne komunikacije, koji će obezbijediti viši nivo transparentnosti u radu lokalnog parlamenta.

U skladu sa Odlukom o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi, „Sati građana“ se organizuju jednom u dva mjeseca, u trajanju od dva sata. Sastanku prisustvuju odbornici Skupštine prema unaprijed utvrđenom rasporedu, kao i funkcioneri Grada.

Lica zainteresovana za učešće u „Satima građana“, obrazac za prijavu mogu preuzeti u vord formatu. Popunjen obrazac potrebno je dostaviti Stručnoj službi Skupštine putem šalter sale Gradske uprave grada Prnjavor, Karađorđeva broj 2.

Popunjen obrazac može se dostaviti Stručnoj službi Skupštine i putem elektronske pošte [email protected]