Савјет за културу је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 91. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Савјет за културу има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини и два из реда радника из области културе.

Надлежности Савјета за културу:

  • разматра приједлоге и даје мишљење Скупштини о организовању и одржавању манифестација у области културе од интереса за град,
  • предлаже Скупштини оснивање институција из области културе од значаја за Град,
  • остварује сарадњу са институцијама у области културе у граду, Републици Српској и шире,
  • даје приједлог и мишљење Скупштини у вези са финансирањем манифестација и институција у области културе из буџета Града.

Чланови Савјета за културу:

  1. Сузана Шврака, предсједник,
  2. Марина Ђураш, замјеник предсједника,
  3. Милорад Кондић, члан,
  4. Љубиша Декет, члан,
  5. Стефан Китић, члан.