Savjet za kulturu je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Savjet za kulturu ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini i dva iz reda radnika iz oblasti kulture.

Nadležnosti Savjeta za kulturu:

  • razmatra prijedloge i daje mišljenje Skupštini o organizovanju i održavanju manifestacija u oblasti kulture od interesa za grad,
  • predlaže Skupštini osnivanje institucija iz oblasti kulture od značaja za Grad,
  • ostvaruje saradnju sa institucijama u oblasti kulture u gradu, Republici Srpskoj i šire,
  • daje prijedlog i mišljenje Skupštini u vezi sa finansiranjem manifestacija i institucija u oblasti kulture iz budžeta Grada.

Članovi Savjeta za kulturu:

  1. Suzana Švraka, predsjednik,
  2. Marina Đuraš, zamjenik predsjednika,
  3. Milorad Kondić, član,
  4. Ljubiša Deket, član,
  5. Stefan Kitić, član.