Одбор за регионалну и међународну сарадњу је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 81. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Одбор за регионалну и међународну сарадњу има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, један из реда грађана и један из Градске управе Града Прњавор.

Надлежности Одбора за регионалну и међународну сарадњу:

  • ради на развијању економске, научне, културне и друге сарадње општине са другим општинама и градовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству и успоставља сарадњу са одговарајућим органима;
  • разматра анализе о производним концепцијама и заједничким улагањима са иностраним партнерима, оцјењује услове за оснивање мјешовитих предузећа и о томе даје мишљење Скупштини;
  • координира рад свих носилаца ове активности у Граду;
  • даје мишљење Скупштини о закључивању уговора о економској сарадњи;
  • обавља и друге послове на развијању регионалне и међународне сарадње.

Чланови Одбора за регионалну и међународну сарадњу:

  1. Дражен Микић, предсједник
  2. Славиша Милинчић, замјеник предсједника
  3. Горан Земун. члан
  4. Сњежана Вујић Зорић, члан
  5. Дијана Прерадовић, члан