Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 81. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, jedan iz reda građana i jedan iz Gradske uprave Grada Prnjavor.

Nadležnosti Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju:

  • radi na razvijanju ekonomske, naučne, kulturne i druge saradnje opštine sa drugim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu i uspostavlja saradnju sa odgovarajućim organima;
  • razmatra analize o proizvodnim koncepcijama i zajedničkim ulaganjima sa inostranim partnerima, ocjenjuje uslove za osnivanje mješovitih preduzeća i o tome daje mišljenje Skupštini;
  • koordinira rad svih nosilaca ove aktivnosti u Gradu;
  • daje mišljenje Skupštini o zaključivanju ugovora o ekonomskoj saradnji;
  • obavlja i druge poslove na razvijanju regionalne i međunarodne saradnje.

Članovi Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju:

  1. Dražen Mikić, predsjednik
  2. Slaviša Milinčić, zamjenik predsjednika
  3. Goran Zemun. član
  4. Snježana Vujić Zorić, član
  5. Dijana Preradović, član