Одбор за борачко-инвалидску заштиту је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 87. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Одбор за борачко-инвалидску заштиту има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из реда бораца, породица погинулих бораца, инвалида и цивлиних жртава ратa.

Надлежности Одбора за борачко-инвалидску заштиту:

  • прати провођење и утврђивање политике која се односи на посебну заштиту права ове популације,
  • прати питања остваривања права бораца, војних и цивилних инвалида и породица погинулих и несталих,
  • брине се о заштити војних и цивилних инвалида из дјелокруга своје надлежности,
  • брине се о стандарду, социјалном статусу, образовању, школовању и другим потребама ове популације.

Чланови Одбора за борачко-инвалидску заштиту:

  1. Владо Жунић, предсједник,
  2. Горан Шарчевић, замјеник предсједника,
  3. Синиша Малешевић, члан,
  4. Бориславко Пеулић, члан,
  5. Богољуб Санчанин, члан.