Odbor za boračko-invalidsku zaštitu je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 87. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23) Odbor za boračko-invalidsku zaštitu ima pet članova od kojih su tri iz reda odbornika u Skupštini, a dva iz reda boraca, porodica poginulih boraca, invalida i civlinih žrtava rata.

Nadležnosti Odbora za boračko-invalidsku zaštitu:

  • prati provođenje i utvrđivanje politike koja se odnosi na posebnu zaštitu prava ove populacije,
  • prati pitanja ostvarivanja prava boraca, vojnih i civilnih invalida i porodica poginulih i nestalih,
  • brine se o zaštiti vojnih i civilnih invalida iz djelokruga svoje nadležnosti,
  • brine se o standardu, socijalnom statusu, obrazovanju, školovanju i drugim potrebama ove populacije.

Članovi Odbora za boračko-invalidsku zaštitu:

  1. Vlado Žunić, predsjednik,
  2. Goran Šarčević, zamjenik predsjednika,
  3. Siniša Malešević, član,
  4. Borislavko Peulić, član,
  5. Bogoljub Sančanin, član.