Комисија за вјерска питања је стално радно тијело Скупштине Града.

У складу са чланом 75. Пословника о раду Скупштине Града Прњавор („Службени гласник Града Прњавор“, број 17/23) Комисија за вјерска питања има пет чланова од којих су два из реда одборника у Скупштини, а три су представници вјерских заједница.

Надлежности Комисије за вјерска питања:

  • ради на остваривању сарадње са вјерским заједницама које дјелују на подручју града,
  • залаже се за остваривање вјерске и националне толеранције на подручју града,
  • обавља и друге послове из ове области.

Чланови Комисије за вјерска питања:

  1. Владо Жунић, предсједник
  2. Бранко Декет, замјеник предсједника
  3. Протонамјесник Душко Дринић, члан
  4. Фикрет еф. Челенка, главни имам
  5. Елизабета Благојевић, члан