Komisija za vjerska pitanja je stalno radno tijelo Skupštine Grada.

U skladu sa članom 75. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) Komisija za vjerska pitanja ima pet članova od kojih su dva iz reda odbornika u Skupštini, a tri su predstavnici vjerskih zajednica.

Nadležnosti Komisije za vjerska pitanja:

  • radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluju na području grada,
  • zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije na području grada,
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Članovi Komisije za vjerska pitanja:

  1. Vlado Žunić, predsjednik
  2. Branko Deket, zamjenik predsjednika
  3. Protonamjesnik Duško Drinić, član
  4. Fikret ef. Čelenka, glavni imam
  5. Elizabeta Blagojević, član