1. Актуелни час
  2. а) Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за избор и именовање (приједлог), б) Рјешење о избору чланова Комисије за избор и имановање (приједлог),
  3. a) Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Прњавор (приједлог),
  4. a) Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине Прњавор (приједлог),
  5. а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о избору вршиоца дужности секретара Скупштине општине Прњавор (приједлог),
  6. а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог), в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог), ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог), е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог), ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог), з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог), и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог), ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (приједлог), к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (приједлог), л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог), љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог), м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог), н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог).

Дневни ред