1. Актуелни час,
  2. а) Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину, приједлог, б) Одлука о извршењу Ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину, приједлог, Приједлог ребаланса
  3. Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју Града Прњавор за 2024. годину, приједлог,
  4. Разјешења и именовања в.д. начелника одјељења Градске управе Града Прњавор:
  5. а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог),  б) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу (приједлог),  в) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог), г) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности (приједлог),    д) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),  ђ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење (приједлог),   е) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог),   ж) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије (приједлог),  з) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог),  и) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције (приједлог),   ј) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску  заштиту (приједлог),  к) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту (приједлог)  л) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог),   љ) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство (приједлог),  м) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог),  н) Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове (приједлог).  
  6. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Центра за културу и туризам Прњавор, приједлог, б) Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Центра за културу и туризам Прњавор, приједлог.