1. Aktuelni čas,
 2. a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01 -31.12.2019. godine, b) Plan aktivnosti na prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2019. godine,
 3. a) Odluka o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu (prijedlog), b) Odluka o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu (prijedlog), c) tabelarni prikaz, d) izvještaj sa održane javne rasprave
 4. Odluka o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima na području opštine Prnjavor (prijedlog),
 5. Odluka o osnivanju Muzejske zbirke „Zavičajni muzej u Prnjavoru“ u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (prijedlog),
 6. Odluka o uključivanju JZU Dom zdravlja Prnjavor u trezorski sistem poslovanja (prijedlog),
 7. Odluka o davanju saglasnosti Načelniku opštine Prnjavor za zaključivanje ugovora u okviru Projekta „Starenje i zdravlje (412925)“ za period 1. januar 2021. – 30. novembar 2024. godina (prijedlog),
 8. Odluka o davanju na privremeno korišćenje objekta Preradović Zlatanu iz Prnjavora (prijedlog),
 9. Odluka o dodjeli na privremeno korišćenje prostorije Udruženju građana „Lišnja u srcu“ iz Lišnje (prijedlog),
 10. Odluka o kupovini zemljišta  (k.č. broj 362/2 k.o.) Karać, od Trivalić Živodraga, sina Boška iz Gornje Ilove (prijedlog),
 11. Odluka o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Prnjavor (prijedlog),
 12. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja, u 2021. godini, povodom 24. marta-Dana opštine Prnjavor (prijedlog),
 13. Plan profesionalnog usavršavanja odbornika u Skupštini opštine Prnjavor, mandatnog saziva 2020. do 2024. godine (prijedlog),
 14. Plan kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2021. godinu (prijedlog),
 15. Program održavanja lokalne putne mreže za 2021. godinu (prijedlog)
 16. Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu (prijedlog),
 17. a) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2020. godinu, b) Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2021. godinu (prijedlog),
 18. Mišljenje o izmjeni granice katastarske opštine Prnjavor (prijedlog),
 19. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za sprečavanje, suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2020. godinu,
 20. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01.2020-31.12.2020. godine,
 21. Informacija o realizaciji odluka Skupštine opštine Prnjavor, za 2020. godinu.