Дневни ред 27. сједнице Скупштине општине Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о утврђивању Регулационог плана „Радуловац“ (нацрт) , прилог – регулациони план Радуловац 
 4. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“ – измјена III (приједлог), прилог – графички приказ
 5. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01. – 30.06.2019. године,  Табеларни дио, прилог – табела 1табела 2табела 3
 6. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1664/39) у својини општине Прњавор (приједлог),
 7. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 158/8) у својини општине Прњавор (приједлог)б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог)
 8. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 803/2 к.о. Доњи Гаљиповци) у својини општине Прњавор (приједлог)б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (приједлог),
 9. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта са Младеном Вујасиновићем, сином Луке, из Шаринаца (приједлог), 
 10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (приједлог),
 11. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор и једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор и расписивању Јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор и једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор (приједлог),  
 12. Годишњи План рада Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2019/2020. годину (приједлог), Табела 1, Табела 2
 13. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
 14. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01. – 30.06.2019. године,
 15. Информација о стипендирању ученика и студената са подручја општине Прњавор,
 16. Иницијатива за оснивање Мјесне заједнице Просјек,
 17. а) Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Центар за културу Прњавор, б) Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за културу Прњавор, в) Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између директора у Јавној установи Центар за културу Прњавор.