Dnevni red

 1. a) Rješenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Prnjavor (prijedlog),
 2. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje (prijedlog), b) Rješenje o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje (prijedlog),
 3. Aktuelni čas,
 4. Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Prnjavor za finansiranje infrastrukturnih projekata (prijedlog),
 5. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, (prijedlog),
 6. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Radio Prnjavora u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (prijedlog),
 7. a) Odluka o preuzimanju radnika i imovine od Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za popis imovine (prijedlog),
 8. Odluka o prodaji nepokretnosti (k.č. broj: 908/17 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog),
 9. Odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene Proizvodno-trgovinskom privrednom društvu „LEBURIĆ-KOMERC“ d.o.o. Prnjavor, (prijedlog),
 10. a) Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 593/18 k.o. Gornji Štrpci) (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj: 593/18 k.o. Gornji Štrpci) (prijedlog),
 11. a) Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 i 268/11 k.o. Vučijak) (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 i 268/11 k.o. Vučijak) (prijedlog),
 12. Odluka o davanju ovlašćenja Načelniku opštine da zaključi Aneks I Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga između Opštine Prnjavor i KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor (prijedlog), Aneks ugovora ,
 13. Odluka o upravljanju otpadom (prijedlog),
 14. a) Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Prnjavor (prijedlog),
 15. Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2023. godinu,
 16. a) Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Prnjavor za 2023. godinu, b) Plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Prnjavor za 2023. godinu,
 17. Informacija o stanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja opštine Prnjavor,
 18. Rješenje o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana opštine Prnjavor, (prijedlog),
 19. Dopunsko rješenje broj 21.36/475-71/22 (Pejić Borislav sin Nenada iz Prnjavora), (prijedlog).