Дневни ред

 1. Актуелни час,
 2. Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града Општини Прњавор (приједлог), Елаборат оправданости захтјева за стицање статуса града
 3. Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор (приједлог),
 4. Одлука о давању сагласности правном лицу „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор за упис хипотеке на непокретностима к.ч. 636/12 и к.ч. 639/13 к.о. Горњи Штрпци (приједлог),
 5. Одлука о давању на поклон путничког аутомобила Општинској организацији Црвени крст Прњавор и давању сагласности начелнику општине за потписивање Уговора о поклону (приједлог),
 6. а) Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 593/19, к.о. Горњи Штрпци ) (приједлог), б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. 593/15 и 593/16, 593/17 и 593/19, к.о. Горњи Штрпци ) (приједлог),
 7. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор), (приједлог), б) Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор ) (приједлог),
 8. а) Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Одбора за жалбе (приједлог),
 9. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог), в) Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (приједлог),
 10. а) Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (приједлог),
 11. а) Рјешење о избору члана Комисије за питања младих (приједлог), б) Рјешење о избору члана Одбора једнаких могућности (приједлог),
 12. Рјешење, бр. 21.36/475-85/21 о оглашавању ништавним рјешења Скупштине општине Прњавор, број 02-475-60/89 од 30.06.1989. године (Тривичевић Жељко син Витомира), (приједлог).