1. Актуелни час,
  2. а) Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог), б) Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину (приједлог), приједлог ребаланса буџета
  3. Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор (приједлог),
  4. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 391/22, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор (приједлог),
  5. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 554/2, к.о. Орашје) у својини општине Прњавор (приједлог),
  6. а) Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,
  7. Измјена Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022 годину (приједлог),
  8. Допунско рјешење (Малешевић рођ. Јованић Славица и Малешевић Жељко из Прњавора) (приједлог),
  9. а) Закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Баљалуци, број 11 0 U 029542 21 U од 3.5.2022. године, б) Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Прњавор.