Skupština održava redovne, posebne, svečane i vanredne sjednice, u skladu sa Poslovnikom.

Redovne sjednice održavaju se radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Skupštine u skladu sa programom rada i Poslovnikom.

Posebne sjednice održavaju se radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima od posebnog
interesa, na zahtjev kluba odbornika, načelnika opštine, grupe građana i udruženja građana i mjesnih zajednica, u pravilu sa jednom tačkom dnevnog reda.

Svečane sjednice održavaju se povodom 24. marta – Dana opštine, a mogu se po posebnoj odluci Skupštine, održati u čast nekog drugog događaja ili ličnosti.

Vanredne sjednice održavaju se izuzetno, u slučajevima opasnosti po javnu bezbjednost i
bezbjednost građana širih razmjera, kao što su elementarne nepogode, epidemije i druge
vanredne okolnosti, u slučajevima ozbiljnih poremećaja u funkcionisanju organa, drugih institucija, komunalnih službi i u sličnim vanrednim okolnostima ili radi hitnog i neodložnog donošenja odluka ili drugih akata neophodnih za funkcionisanje ili otklanjanje poremećaja u funkcionisanju opštinskih, komunalnih službi i slično.

Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine po potrebi, najmanje jednom u dva mjeseca, a održavaju se u pravilu u vremenu od 9.00 do 19.00 časova, sa pauzom za ručak prema odluci Skupštine. U izuzetnim slučajevima sjednice Skupštine mogu se održavati i u drugom radnom vremenu, o čemu odlučuje Skupština