Позив за 9. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

Закључак Мијић Лазо

3.Приједлог Пословника о раду Скупштине општине Прњавор,

4.Приједлог Одлуке о организовању Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор,

5.Приједлог Одлуке о усвајању Стратешког оквира за вођење јавно-приватног дијалога,

6.Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима,

7.Приједлог Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор,

8.Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословних простора-дијела објекта старе поште у Кулашима,

9.Приједлог Одлуке о додјели пословних простора и објеката на привремено кориштење,

10.Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,

11.Нацрт Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији,

12.Нацрт Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде,

13.Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2016. годину,

14.Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012- година, у 2016. години,

15.Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,

16.Извјештај о проведеним изборима за чланове савјета мјесних заједница Општине Прњавор,

17.Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2016. години,

18.Информација о изграђеним споменицима погинулим борцима одбранбено-отаџбиснког рата Републике–Српске и програму обиљежавања годишњица изградње споменика у општини Прњавор у 2016. години,

19.Информација о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор,

20.Информација о досадашњим и планираним активностима МЕГ пројекта (Пројекат општинског околишног и економског управљања) у општини Прњавор,

21.а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,

22.Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Службе за јавне набавке и зједничке послове.