Позив за 8. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

2.1. Допунско рјешење Тошић Славољуб

2.2.Допунско рјешење Ђурић Љепосава

3.Приједлог Статута општине Прњавор,

3.1.Извјештај о одржаној јавној расправи о нацрту Статута

4.Приједлог Одлуке о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину Прњавор за период од 2018.-2020. године,Приједлог Одлуке о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину Прњавор за период од 2018.-2020. године,

5.Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови, општина Прњавор,

6.Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у Бабановцима, општина Прњавор,

7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор,

8. а) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора  Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивању Јавног конкурса,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом  здравља Прњавор,

9. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима,

10. Нацрт Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор,

11. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2017. годину,

12. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука, за 2016. годину,

13.а) Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2016.  године,

б) Извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01-31.12.2016. године,

в) в) Извјештај о извршеним реалокацијама за период 01.01-31.12.2016. године,

14. Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи Прњавор у периоду 01.01.2016. године до 31.12.2016. године,

15. Информација о коришћењу јавних површина за 2016. годину,

16a.а) Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање  Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне  опреме за 2016. годину,

б) План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину,

17. Извјештај о легализацији бесправно изграђених објеката на територији општине Прњавор,

18. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за припрему приједлога имена насеља, улице, трга или парка.