Позив за 7. сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбиједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2016. години,
 4. Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у улици Вељка Миланковића 31А,
 5. Нацрт Одлуке о усвајању Урбанистичког плана Прњавор,
 6. Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Прњавор,
 7. а) Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2016. годину,

б) Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2017. годину,

 1. а) Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Центар за културу Прњавор за    период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,

б) План и Програм рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2017. годину,

 1. а) Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2016. годину,

б) Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,

 1. а) Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2016. годину,

б) План рада Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,

 1. а) Извјештај о раду Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2016. годину,

б) Програм рада Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину,

 1. Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2015/16. годину са финансијским показатељима за 2016. годину,
 2. Извјештај о раду Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2016. годину,
 3. Извјештај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор за 2016. годину,
 4. а) Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање  Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2016. годину,

б) План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне  јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за          своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину,

 1. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,

в) Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор,

г) Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља  Прњавор.