Позив за 5. сједницу СО Прњавор

1.Актуелни час,

2.Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

– Одлука Савковић Славко

3.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор,

4.Приједлог Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница општине Прњавор,

5. Приједлог Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

6. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена II),

7. Приједлог Одлуке о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор,

8. Приједлог Одлуке о покретању поступка ревизије Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година,

9. а) Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2016. годину,

б) План капиталних улагања општине Прњавор за 2017. годину,

10. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2016. годину,

б) Програм одржавања локалне путне мреже за 2017. годину,

11. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2016. годину,

б) Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2017. годину,

12. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко- инвалидске заштите у општини Прњавор за 2016. годину,

б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

13. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2016. години,

б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2017. години,

14. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2016. години,

б) Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години

15. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

16. а) Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне здравствене заштите становништва oд заразних болести на подручју општине Прњавор за 2016. годину,

б) Програм мјера превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

16.1. Табела План за ПЗЗ за 2017

17. а) Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјена дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V),

б) Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Плана парцелације „Занатски центар“ Горњи Штрпци,

18. Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2016. годину,

19. a) Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор.