Позив за 4. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

Допунско ријешење Симеунчевић Драган

3. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор,

Прилог – Табела

4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,

5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног стамбеног и пословног постора у 2016. години за подручје општине Прњавор,

6. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор

7. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

8. Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

9. а) Приједлог начелника општине за доношење Статута општине Прњавор од 18.01.2017. године,

б) Закључак о покретању иницијативе за доношење Статута општине Прњавор,

в) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за израду Статута општине Прњавор,

10. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука,

б) Приједлог Рјешења о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука,

11. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању секретара Скупштине општине Прњавор,

12.а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор.