Позив за 3. сједницу СО Прњавор

Актуелни час

а) Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2017. годину,

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину,

Прилог: – Табела

3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор,

4. Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину,

5. Приједлог Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана пословно – туристичке зоне „Вијака“ (измјена и допуна I),

6. Приједлог Одлуке о приступању изради измјенa дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V),

7. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана школског одбора основне школе „Вук Караџић“ Доњи Вијачани,

б) Приједлог Рјешења о именовању члана школског одбора основне школе „Вук Караџић“ Доњи Вијачани,

8. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Прњавор,

в) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор,

г) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном  конкурсу за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор.

9.Приједлог Рјешења о избору замјеника начелника општине.