Дневни ред 26. сједнице Скупштине општине Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

2.1. Одлука Микић Љубиша

2.2. Одлука Ризба

2.3. Одлука Ђенић Милорад

3. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”, општина Прњавор (приједлог),

 Програм зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич“ и „Дабрак“ општина Прњавор

4.Одлука о усвајању Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“ (приједлог),

4.1. ППО

5. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана Пословно-туристичке зоне „Вијака“ у Прњавору (измјена II) (приједлог – по скраћеном поступку),

5.1. ППО

6a) Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI)  (приједлог),

6a.1. Границе обухвата

6б) Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI),

7. Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор (приједлог),

7.1. Границе МЗ

8а) Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 1817/3) у својини општине  Прњавор (приједлог),

8б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

9. Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји непокретности са Мушиновић Мирсадом сином Омера из Коњуховаца, општина Прњавор (приједлог),

10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (нацрт),

11.Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, за период 1.1.2018. до 31.12.2018. године,

12. Извјештај о финансијском пословању спортских клубова општине Прњавор који су користили средства из буџета Општине Прњавор за годину,

13. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2018. години,

14.Извјерштај о реализацији Програма рада Скупштине општине Прњавор и одлука Скупштине општине Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. године,

15а) Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

15б) Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

16а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу  Прњавор,

16б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор,

17а) Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша   радост“ Прњавор,

17б) Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша  радост“ Прњавор,

18а) Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“  Прњавор,

18б)  Рјешење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“   Прњавор.