Дневни ред 25. сједнице Скупштине општине Прњавор 

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Одлука о давању сагласности за утврђивање општег интереса за експропријацију земљишта у сврху изградње пута (приједлог),
 4. Oдлука о давању сагласности Јавној здравственој установи Дом здравља Прњавор за цијепање парцеле означене као к.ч.број 285/7 (стари број 19/221) к.о. Прњавор и продају отцијепљеног дијела парцеле укупне површине од 45 м2 (приједлог),
 5. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана пословно-туристичке зоне „Вијака“ у Прњавору (измјена II) – (приједлог),
 6. Одлука о увајању измјене дијеле Регулационог плана „Центар“ (измјена V) – (приједлог),
 7. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена III) – (нацрт),
 8. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године (приједлог), План капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. године
 9. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор (к.ч. број 1604/11 к.о. Прњавор) – (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања
 10. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор (к.ч. број 1604/5 к.о. Прњавор) – (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,
 11. а) Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор (к.ч. број 138/5 к.о. Горњи Штрпци) – (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,
 12. а) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор и расписивању Јавног конкурса (приједлог), б) Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор,
 13. а) Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2018. годину, б) План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2019. годину,
 14. Консолидовани Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12. године,
 15. Извјештај о стању управног рјешавања у Општинској управи Прњавор за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
 16. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године,
 17. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2018. годину,
 18. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2018. години,
 19. Информација о коришћењу јавних површина на подручју општине Прњавор у 2018. години,
 20. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2018. години.