Poziv za 24. sjednica Skupštine opštine Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Odluka o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu (prijedlog),
 4. Odluka o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada u 2019. godini, povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor (prijedlog),
 5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2018. godini za područje opštine Prnjavor (prijedlog),
 6. Odluka o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2019-2020. godina (prijedlog), Plan implementacije Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2019-2020. godina
 7. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br. 1664/39) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,
 8. Odluka o utvrđivanju Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“ (nacrt),
 9. Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godina (nacrt), Plan kapitalnih investicija za period 2019-2021. godina,  Pravilnik o radu tima Opštine Prnjavor 
 10. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor (nacrt),
 11. Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 12. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini, b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini,
 13. Izvještaj korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2018. godini,
 14. Izvještaj o utrošku novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2018. godinu,
 15. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 16. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2018. godinu,
 17. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,
 18. Izvještaj o realizaciji Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga za period od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine,
 19. Izvještaj o poslovanju JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za 2018. godinu,
 20. Izvještaj o poslovanju JU Muzička škola „Konstantin Babić“ Prnjavor za 2018. godinu,  Izvještaj o utrošku sredstava doznačenih iz budžeta opštine Prnjavor u 2018. godini
 21. Izvještaj o poslovanju JU Gimnazija Prnjavor za 2018. godinu,
 22. Izvještaj o poslovanju JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2018. godinu,
 23. a) Izvještaj o poslovanju JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2018. godinu, Saglasnost na izvještaj strana 1. i 2. b) Program rada JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2019. godinu, Saglasnost na program rada strana 1. i 2.
 24. a) Izvještaj o poslovanju JU Centar za kulturu Prnjavor od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, Odluka o usvajanju izvještaja o radu, b) Program rada i finansijski plan JU Centar za kulturu Prnjavor za 2019. godinu, Finansijski plan za 2019. godinu, Odluka o usvajanju programa rada 
 25. a) Izvještaj o poslovanju JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2018. godinu, Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju  b) Program rada JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2019. godinu, Odluka o usvajanju programa rada,  Finansijski plan za 2019.godinu
 26. a) Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2018. godinu, b) Program rada i finansijski plan JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2019. godinu,
 27. a) Izvještaj o poslovanju JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2018. godinu, b) Program rada JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2019. godinu,
 1. Izvještaj o poslovanju KP „Park“ a.d. Prnjavor za 2018. godinu,
 2. Izvještaj o poslovanju KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave opštine Prnjavor i Skupštine opštine Prnjavor u 2018. godini,
 4. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 1.1-31.12.2018. godine,
 5. Informacija o realizaciji odluka Skupštine opštine Prnjavor za period od 1.7. do 31.12.2018. godine,
 6. Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III) – (prijedlog).