Poziv za 22. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu,                                          Prijedlog budžeta za 2019. godinu, pdf                                                                                                                             b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu,                                               Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija opštine Prnjavor za period 2019-2021. godine,
 5. Prijedlog Odluke o području, načinu, zoohigijenskim uslovima držanja i prometu domaćih životinja na području opštine Prnjavor, grafički prikaz Odluke 
 6. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 511/16 k.o. Hrvaćani) u svojini opštine Prnjavor, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,
 7. Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2019. godini,
 8. Plan kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 9. Program održavanja lokalne putne mreže za 2019. godinu,
 10. Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu,
 11. Informacija o stanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja opštine Prnjavor,
 12. Izvještaj o stanju zaštite životne sredine u opštini Prnjavor.