Позив за 20. сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе, Допунско рјешење Благојевић,Допунско рјешење Гајић 
 3. Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Прњавор,
 4. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр.555/13 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор,
 5. a) Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању ученика и студената,  б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија,
 6. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор,
 7. а) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2018. годину,  Нацрт ребаланса за 2018. годину б) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину,
 8. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2018/2019. годину,  Табела број 1. Табела 2. 
 9. Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину,
 10. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2018. године, Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2018. године – табеларни приказ, Табела 1. Табела 2. Табела 3.
 11. Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
 12. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М -16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена III).