Позив за 18. сједницу СО Прњавор

1. Актуелни час,

2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

3. Приједлог Одлуке о допуни Статута општине Прњавор,

4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана имплементације и индукованог финансијског оквира за период 2018-2020. година

План имплементације 2018-2020. година

5. Приједлог ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година

Извјештај о проведеној јавној расправи о нацрту ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година 

6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

7. Приједлог Одлуке о утврђивању назива улице доктора Славка Шушка

8. Приједлог Одлуке о поништавању и поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор

9. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор

10. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“(измјена III), 

Обухват измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“(измјена III),

11. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена)

12. Извјештај о пословању ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор у 2017. години

13. Извјештај о извршеној радионици на тему „Организација обављања водних услуга на нивоу јединица локалне самоуправе