Позив за 16.сједницу СО Прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“,
 4. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2017. године,

4.1. Извршење буџета за 2017. годину

4.2. Редовне реалокације I-XII 2017. prilog

4.3. Реалокације ТБР I-XII 2017. prilog

 1. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2017. годину,
 2. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
 3. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о пословању ЈУ Центар за културу Прњавор од 01.01. до 31.12.2017. године,

б) Програм рада и финансијски ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о пословању ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину,

б) Финансијски план и Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину,

 1. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2017. годину,
 2. Извјештај о пословању ЈУ Гимназија Прњавор за 2017. годину,
 3. Извјештај о пословању ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину,
 4. Извјештај о пословању КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2017. годину,
 5. Извјештај о пословању КП „Водовод“ а.д. Прњавор за период 01.01.2017.-31.12.2017. године,
 6. Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2017. године до 31.12.2017. године,
 7. а) Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини

              општине Прњавор, испод тржишне цијене или без накнаде,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

 1. Приједлог Одлуке о прихватању иницијативе за изградњу споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске у Мјесној заједници Отпочиваљка -Мрачај,
 2. Приједлог Одлуке о давању овлаштења Начелнику општине Прњавор да закључи уговор о заједничком улагању између Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука,
 3. Приједлог Одлуке о додјели на привремено коришћење пословног простора Планинарском друштву „Корак више“ из Прњавора,
 4. Приједлог Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви,
 5. а) Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова

           Одбора за жалбе општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу

         за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор,

24. а) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела

    Регулационог плана „Центар“ (Измјена V),

б) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог

    плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента,   

    територија општине Прњавор“ (измјена и допуна II),

в) Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог

    плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“.