Позив за 15.сједницу СО Прњаворр

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о оснивању Oдбора за жалбе општине Прњавор,
 4. Приједлог Одллуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,
 5. Приједлог Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. годину,
 6. Приједлог Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног простора у стамбено- пословној згради („Борачка зграда“) у Борачкој улици број 16,
 7. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда у 2018. години поводом 24. марта – Дана општине Прњавор,
 8. Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година,
 9. а) Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести на подручју општине Прњавор за 2017. годину, 

б) Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних  болести на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

 1. Извјештај о раду ЈУ Гимназија Прњавор за 2017. годину,
 2. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину,
 3. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2017. годину,
 4. а) Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2017. годину,

б) Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину,

б) Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину,

 1. а) Приједлог Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе оппштине   Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. Одбора за жалбе општине Прњавор,

 1. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Статутарно-правне комисије,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Статутарно-правне комисије.