Позив за 12. сједницу СО Прњавор

  1. Актуелни час,
  2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
  3. а) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2017. годину,

б) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017.годину,

Приједлог ребаланса 2017. годину

  1. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2018. години,
  2. а) Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину,

б) Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину,

Нацрт буџета за 2018. годину

  1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор,
  2. Приједлог Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор,

Анкетни листић

8. Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину.