Позив за 11. сједницу СО прњавор

 1. Актуелни час,
 2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,
 3. Приједлог Одлуке о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Прњавор,
 4. Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор,
 5. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјена дијела урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V),
 6. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
 7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Радуловац“,
 8. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу за рефинансирање кредитних обавеза и финансирање капиталних инвестиција,
 9. Приједлог Одлуке о продаји расходованих стубова јавне расвјете и службеног моторног возила,
 10. Приједлог Одлуке о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор да закључи Уговор о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор,
 11. Приједлог Одлуке о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи,
 12. а) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2017. годину,               a.1. Нацрт ребаланса за 2017.

б) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину,

 1. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор,
 2. Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину,
 3. Извјештај о комуналном отпаду за 2016. годину, за општину Прњавор,
 4. Информација о стању у невладином сектору на подручју општине Прњавор и активностима у 2016. години,
 5. Приједлози рјешења о разрјешењу в.д. чланова и именовању чланова управних одбора у јавним установама:

а) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене

установе Дом здравља Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе

Дом здравља Прњавор,

в) Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе

Центар за социјални рад Прњавор,

г) Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за

социјални рад Прњавор,

 1. Приједлози рјешења о избору чланова школских одбора:

а) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Никола

Тесла“ Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Меша

Селимовић“ Насеобина Лишња,

в) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Бранко

Ћопић“ Прњавор,

г) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук Караџић“

Доњи Вијачани,

д) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Гимназија Прњавор.

Позив за 10. сједницу СО прњавор

 1. Актуелни час,

2. Одлуке, рјешења и закључци имовинско-правне службе,

2.1. Одлука Симић Горан

2.2. Одлука Горњани

2.3.Допунско рјешење Карић Станојка

2.4.Допунско рјешење Јанковић Раденко

2.5. Допунско рјешење Сладојевић Радован

2.6. Допунско рјешење Сладојевић Милован

3. Приједлог Одлуке о давању сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане у корист Општине Прњавор,

4.а) Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 209/21 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања,

5.Приједлог Одлуке o вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2018. годину,

6.Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији,

7.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор,

8.Приједлог Одлуке о додјели објекта старе школе у Доњој Илови на привремено коришћење,

9.Приједлог Одлуке о усвајању Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Прњавор,

9.1. процјена угрожености

10.Нацрт Одлуке о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Прњавор,

11.Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-30.06.2017. године,

11.1. Извршење буџета за I-VI 2017.

11.2.Реалокације ТБР I-VI 2017.

11.3. Редовне реалокације I-VI 2017.

12. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-30.6.2017. године,

13. Информација о изграђеним споменицима погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и програму обиљежавања годишњица изградње споменика у општини Прњавор у 2016. години,

14. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

в) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног  конкурса,

г) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу   за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,

15. а) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног конкурса,

б) Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор,

16. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор,

17. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Школа за основно музичко образовање Прњавор,

18. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска,

19. а) Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Одбора за борачко-инвалидску заштиту,

б) Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору чланова Комисије за мјесне заједнце.