Poziv za 10. sjednicu SO prnjavor

  1. Aktuelni čas,

2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

2.1. Odluka Simić Goran

2.2. Odluka Gornjani

2.3.Dopunsko rješenje Karić Stanojka

2.4.Dopunsko rješenje Janković Radenko

2.5. Dopunsko rješenje Sladojević Radovan

2.6. Dopunsko rješenje Sladojević Milovan

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe potraživanja upisane u korist Opštine Prnjavor,

4.a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 209/21 k.o. Gornji Štrpci) u svojini opštine Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

5.Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2018. godinu,

6.Prijedlog Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji,

7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,

8.Prijedlog Odluke o dodjeli objekta stare škole u Donjoj Ilovi na privremeno korišćenje,

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Prnjavor,

9.1. procjena ugroženosti

10.Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizacije javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Prnjavor,

11.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-30.06.2017. godine,

11.1. Izvršenje budžeta za I-VI 2017.

11.2.Realokacije TBR I-VI 2017.

11.3. Redovne realokacije I-VI 2017.

12. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-30.6.2017. godine,

13. Informacija o izgrađenim spomenicima poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i programu obilježavanja godišnjica izgradnje spomenika u opštini Prnjavor u 2016. godini,

14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

v) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanje Javnog  konkursa,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu   za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor,

15. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanje Javnog konkursa,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor,

16. Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor,

17. Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje Prnjavor,

18. Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Kočić“ Šibovska,

19. a) Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za boračko-invalidsku zaštitu,

b) Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Komisije za mjesne zajednce.